Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów i reklamacji:

Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin rezygnacji z zamówienia wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niepełniąca funkcji przewoźnika, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia.

O swojej decyzji możesz nas poinformować drogą mailową pisząc na adres bok@keratronik.pl

Zwrotu kosztów dokonamy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych towarów. Wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty przez Ciebie do złożenia zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

Warunki zwrotów:

Aby towar kwalifikował się do zwrotu, upewnij się, że:

 • Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 14 dni
 • Towar umieszczony jest w oryginalnym opakowaniu

Zwrotowi nie podlegają następujące towary:

 • Towary wykonane na zamówienie lub ściśle spersonalizowane.
 • Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone, np. towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub których data ważności minęła.
 • Towary, które ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne lub higieniczne nie nadają się do zwrotu i po dostarczeniu zostały rozpakowane.
 • Towary, które po ich dostarczeniu, zgodnie ze swoim charakterem, zostaną nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu. Decyzję o zwrocie podejmujemy według własnego uznania.

Zwrot towarów

Klient ponosi koszty i ryzyko związane z odesłaniem towaru do nas. Towar należy wysłać na następujący adres:

ul. Ostródzka 75, 03-289 Warszawa

Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione w trakcie transportu zwrotnego. Z tego względu zalecamy korzystanie z ubezpieczeń i usługi śledzenia przesyłek pocztowych. Nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy jeśli nie otrzymamy towaru lub potwierdzenia przyjęcia przez nas przesyłki zwrotnej.

Reklamacje

Reklamacje składane są gwarantowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@keratronik.pl

Reklamacja powinna zawierać:

 • rachunek lub fakturę VAT (w oryginale, kopii lub skanie),
 • opis wady

         oraz

 • wskazanie preferowanego przez Uprawnionego świadczenia gwarancyjnego.
W przypadku wystąpienia braku zgodności towaru z umową konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tego tytułu i zażądać:
 
 • naprawy towaru
 • wymiary towaru

W przypadku istotnej niezgodności z umową konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany.

Za potwierdzenie prawidłowego wpływu Reklamacji uważa się fakt wpłynięcia Reklamacji poprzez nadanie numeru sprawie oraz przesłanie go wiadomością e–mail na adres poczty elektronicznej podany przez Uprawnionego. 

Reklamację można zgłosić w ciągu roku od wykrycia wady, nie później niż 24 miesiące od zakupu towaru.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od jej otrzymania.

Kontakt do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Zwrotów i Reklamacji, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres bok@keratronik.pl.

Shopping cart close